Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM - Thực hành TPM cơ bản

Nhóm biên soạn: Đặng Thị Mai Phương - Hồ Vĩnh Lộc

Giới thiệu sách:

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM (Total Productive Maintenance) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản, sau đó được phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Được biết đến được như một phương pháp đổi mới trong hoạt động bảo dưỡng với sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức. TPM hướng tới hiệu quả thiết bị cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc an toàn.

TPM là một chương trình chiến lược với tầm nhìn dài hạn và liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực trong một vài năm để thực hiện. Trong tài liệu này, bên cạnh những thông tin tổng quát về TPM, chúng tôi tập trung giới thiệu những phương pháp, cách thức cơ bản nhất với mục đích giúp các công ty bước đầu tiếp cận và triển khai được ngay trên thực tế. Những kết quả ban đầu này sẽ tạo nền tảng, tiền đề và động lực để công ty tiếp tục chinh phục các mức cao hơn của TPM.

Kết quả cải tiến bước đầu của một số doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng thí điểm TPM cho thấy: sau áp dụng TPM cơ bản, doanh nghiệp đã nâng cao được hiệu suất sử dụng thiết bị, giảm thiểu thời gian dừng máy, thời gian vệ sinh, thời gian sửa chữa hỏng hóc và tăng khả năng tự bảo dưỡng của người vận hành.

Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia trong lĩnh vực năng suất chất lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam trong chiến lược hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh bằng năng suất chất lượng.

Viện năng suất Việt Nam