Trở về

Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

09/12/2023 lúc 11:39

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới và nâng cấp để tăng năng suất. Con đường tăng năng suất có thể đạt được thông qua đổi mới

Sắp diễn ra Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023

08/12/2023 lúc 10:08

Ngày 12/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023. Chương trình có sự đồng hành của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế có uy tín.

Công ty CP May Nam Hà: Những thay đổi đột phá về năng suất nhờ đồng bộ đổi mới công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị

07/12/2023 lúc 10:15

Công ty CP May Nam Hà là một điển hình trong kiên trì theo đuổi mục tiêu cải tiến năng suất chất lượng. Ban đầu, thông qua sự hỗ trợ của Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng, Công ty đã đạt được những cải tiến hết sức thiết thực nhờ áp dụng bài bản các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất. Đây là tiền đề để Công ty quyết định đầu tư vào công nghệ mới và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị đáp ứng bối cảnh mới. Điều này đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho công ty.

Công ty CP May Nam Hà: Những thay đổi đột phá về năng suất nhờ đồng bộ đổi mới công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị

07/12/2023 lúc 10:15

Công ty CP May Nam Hà là một điển hình trong kiên trì theo đuổi mục tiêu cải tiến năng suất chất lượng. Ban đầu, thông qua sự hỗ trợ của Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng, Công ty đã đạt được những cải tiến hết sức thiết thực nhờ áp dụng bài bản các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất. Đây là tiền đề để Công ty quyết định đầu tư vào công nghệ mới và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị đáp ứng bối cảnh mới. Điều này đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho công ty.

Vượt qua rào cản để thực hiện thành công phương pháp cải tiến liên tục Kaizen

07/12/2023 lúc 03:08

Kaizen là một phương pháp cải tiến năng suất chất lượng đã khá quen thuộc nhưng chưa thấu hiểu để thực hành có hiệu quả. Kaizen dường như khó thực hiện ở các doanh nghiệp phương Tây. Vậy còn ở Việt Nam thì sao?