Trở về

Báo cáo Năng suất năm 2023 của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

07/12/2023 lúc 00:03

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã chính thức xuất bản Báo cáo Năng suất năm 2023. Đây là một ấn phẩm thường niên cung cấp các số liệu thống kê và xu hướng năng suất của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12/12/2023

28/11/2023 lúc 09:51

Với sự tham gia của các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các chuyên gia trong nước, quốc tế có uy tín, Diễn đàn Năng suất Quốc gia sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về năng suất của Việt Nam và tạo ra một diễn đàn để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận về những thách thức, chính sách thúc đẩy năng suất lâu dài nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năng suất của Việt Nam

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023

10/11/2023 lúc 09:40

Diễn đàn Năng suất Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/12/2023. Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức quốc tế, trong đó hai tổ chức có uy tín và bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu về năng suất ở cấp quốc gia cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, tiếp cận thị trường quốc tế là Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ đồng hành cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Diễn đàn năm 2023. 

“Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”

26/10/2023 lúc 09:30

“Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” là chủ đề của Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 12 năm 2023.

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 - một sự kiện quan trọng

12/10/2023 lúc 09:24

Ngày 12/12/2023, Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn là một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Chính phủ.