Trở về

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam và Đại học Kinh tế quốc dân

15/10/2020 lúc 11:18

Ngày 14/10, Viện Năng suất Việt Nam và Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với mục tiêu thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và năng suất của cộng đồng doanh nghiệp và năng suất quốc gia.

Khóa đào tạo về phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và thực hành tốt 5S trong doanh nghiệp Thủy sản

11/10/2020 lúc 04:10

Trong 1,5 ngày 8-9/10/2020, từ kết nối của Bộ môn Công nghệ chế biến, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo về Phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và Thực hành tốt 5S trong doanh nghiệp thủy sản.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy năng suất doanh nghiệp vừa và nhỏ

08/10/2020 lúc 02:53

Đó là khẳng định của các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý tại Hội nghị “Thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 dựa trên nền tảng đổi mới khoa học, công nghệ và cả cách quy định hành chính" do Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) ngày 7/10/2020 tại Hà Nội.

Science, Technology and Innovation is the foundation for boosting the productivity of small and medium enterprises (SMEs)

08/10/2020 lúc 02:00

It is the statement from enterprises, experts and managers at the Conference, namely,  “Technological innovation and administrative reform to boost small and medium enterprises’ productivity in the context of Covid-19” conducted by Ministry of Science and Technology, Vietnam Association of Small and Medium Enterprises , with the collaboration of United States Agency for International Development (USAID) through the project “Boosting the reform and improvement of the ability to connect SMEs (LinkSME)” on October 7th, 2020 in Hanoi.