Trở về

Công ty CP May Nam Hà: Những thay đổi đột phá về năng suất nhờ đồng bộ đổi mới công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị

07/12/2023 lúc 10:15

Công ty CP May Nam Hà là một điển hình trong kiên trì theo đuổi mục tiêu cải tiến năng suất chất lượng. Ban đầu, thông qua sự hỗ trợ của Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng, Công ty đã đạt được những cải tiến hết sức thiết thực nhờ áp dụng bài bản các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất. Đây là tiền đề để Công ty quyết định đầu tư vào công nghệ mới và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị đáp ứng bối cảnh mới. Điều này đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho công ty.

Công ty CP May Nam Hà: Những thay đổi đột phá về năng suất nhờ đồng bộ đổi mới công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị

07/12/2023 lúc 10:15

Công ty CP May Nam Hà là một điển hình trong kiên trì theo đuổi mục tiêu cải tiến năng suất chất lượng. Ban đầu, thông qua sự hỗ trợ của Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng, Công ty đã đạt được những cải tiến hết sức thiết thực nhờ áp dụng bài bản các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất. Đây là tiền đề để Công ty quyết định đầu tư vào công nghệ mới và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị đáp ứng bối cảnh mới. Điều này đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho công ty.

Vượt qua rào cản để thực hiện thành công phương pháp cải tiến liên tục Kaizen

07/12/2023 lúc 03:08

Kaizen là một phương pháp cải tiến năng suất chất lượng đã khá quen thuộc nhưng chưa thấu hiểu để thực hành có hiệu quả. Kaizen dường như khó thực hiện ở các doanh nghiệp phương Tây. Vậy còn ở Việt Nam thì sao?

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo TCVN ISO/IEC 27001 tại Công ty CP Netplus

06/12/2023 lúc 11:15

NETPLUS là công ty tiên phong về phát triển hệ thống SMS điều hành, quản lý học tập của học sinh. Qua một thời gian phát triển dựa trên dịch vụ chính là SMS như SMS học tập, marketing, cảnh báo, công ty đã phát triển mạnh sang các dịch vụ mạng khác như phát triển website, giải pháp IoT, thiết kế phần mềm. 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 – Hệ thống quản lý an toàn thông tin

06/12/2023 lúc 10:49

Nhiều công nghệ mới ra đời, đặc biệt là phương thức làm việc có nhiều thay đổi theo hướng làm việc trực tuyến/từ xa thông qua các ứng dụng đám mây. Khi xảy ra tấn công hoặc vi phạm, các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất bị cản trở, thậm chí tê liệt. Bảo mật thông tin sẽ không đơn giản như trước đây, đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống quản lý an toàn thông tin.