Trở về

Tiêu chuẩn tạo ra sự thay đổi nhanh hơn

02/12/2023 lúc 08:16

Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng. Thế giới không có thời gian để nói quanh co. Nhưng tiêu chuẩn ISO có thể giúp chúng ta đưa ra những chính sách đúng đắn và đẩy nhanh tiến độ.

Hải Phòng áp dụng thí điểm tiêu chuẩn iso 18091: 2020

01/12/2023 lúc 10:21

Những năm vừa qua việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã khẳng định tiêu chuẩn là công cụ quan trọng, hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cộng đồng; minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.

Hệ thống quản lý AI: Những điều doanh nghiệp cần biết

01/12/2023 lúc 09:41

Với sự phát triển nhanh chóng của AI trên toàn thế giới, ISO/IEC 42001 được dự đoán sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong thành công của tổ chức, tiếp bước các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001

Hành trình 50 Thúc đẩy năng suất của Singapore

01/12/2023 lúc 08:20

Singapore được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là một trong các nước có nền kinh tế phát triển nhanh, liên tục và bền vững nhất trong khu vực châu Á, là một trong những quốc gia có GDP cao nhất trên thế giới. Nhờ đâu mà Singapore có được sự phát triển “thần kỳ” như vậy? Để đạt được những thành tựu kinh tế to lớn này, Singapore đã quản lý rất tốt nguồn nhân lực và thực hiện các chương trình năng suất quốc gia. Phong trào năng suất Singapore được xem là một trong những mô hình điển hình, tạo động lực cho việc cải tiến liên tục, nâng cao kỹ năng làm việc và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đem lại hiệu quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp.

Hành trình đưa kiến thức năng suất tới sinh viên

29/11/2023 lúc 08:51

Ngày 11/01/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 36/QĐ-TTg ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 trong đó có mục tiêu đến năm 2025 hình thành các câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại ít nhất 10 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần gắn kết hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất với hoạt động năng suất, kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.