Advancing Youth Employment

Tuổi trẻ là vốn nhân lực tương lai của chúng ta. Những người trẻ năng động đóng vai trò là nền tảng của một nền kinh tế đang phát triển lành mạnh. Ở tất cả các quốc gia thành viên APO, thanh niên phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn gấp hai lần so với người trưởng thành. Nhiều quốc gia thành viên đang trải qua thời kỳ tăng nhanh của thanh thiếu niên, một thời kỳ mà giới trẻ đông đảo hơn rất nhiều so với tất cả các nhóm tuổi khác cộng lại. Các biện pháp để đảm bảo rằng sự tăng nhanh chóng này sẽ biến thành cổ tức nhân khẩu học hoặc tối đa hóa tiềm năng nguồn nhân lực và giảm thiểu tác động tiêu cực của các vấn đề việc làm thanh niên là rất cần thiết.

Tạo ra và thúc đẩy các cơ hội việc làm tốt cho giới trẻ là ưu tiên hàng đầu, mặc dù vẫn không đủ việc làm trong phạm vi chính thức để tiếp nhận người tìm việc mới trong khu vực. Nhiều chính phủ đã nghĩ ra các chính sách và chương trình công cộng để đảm bảo rằng sự gia tăng số lượng thanh niên trong độ tuổi lao động dẫn đến đóng góp cho các hoạt động kinh tế sản xuất của xã hội.
Khuyến khích doanh nhân trẻ là một cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm. Doanh nhân trẻ không phải là liều thuốc để đối phó với những thách thức việc làm, nhưng nó có thể góp phần tạo việc làm cho cả những người tự làm chủ và những người trẻ khác được thuê bởi các công ty mới thành lập. Nó cũng thúc đẩy sự đổi mới cho toàn bộ nền kinh tế bằng cách giới thiệu các mô hình và ý tưởng mới trên thị trường. Kinh nghiệm có được trong việc thành lập và điều hành các doanh nghiệp giúp những người trẻ tuổi tích lũy vốn nhân lực bằng cách phát triển các kỹ năng và kiến thức.

Trong bối cảnh đó, APO đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu các chính sách và chương trình do các chính phủ khác nhau khởi xướng tại các quốc gia thành viên tập trung vào thúc đẩy khởi nghiệp của giới trẻ. Ấn phẩm này phân tích các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nhân trẻ, sửa đổi chương trình giáo dục để thúc đẩy các kỹ năng kinh doanh, các chương trình giúp giới trẻ chuyển đổi ý tưởng sáng tạo đổi mới thành kế hoạch kinh doanh thành công, v.v. Mỗi chương bao gồm các khuyến nghị chính sách để giúp các nước tham gia đối phó với các vấn đề việc làm thanh niên hiệu quả hơn.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/advancing-youth-employment/