Báo cáo Năng suất Việt Nam 2015

Năng suất lao động của Việt Nam còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực đang là yếu tố cản trở đáng ngại đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là khi nước ta đã tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Nếu không có những nỗ lực đặc biệt trong việc nâng cao năng suất trong thập kỷ này và thập kỷ tới, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn cả về kinh tế và xã hội.
 
Nhằm cung cấp thông tin, kết quả phân tích về năng suất lao động và các chỉ tiêu có liên quan khác, Viện Năng suất Việt Nam được giao nhiệm vụ biên soạn và phát hành định kỳ Báo cáo Năng suất Việt Nam hàng năm. Báo cáo tập trung vào những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế như Năng suất lao động, Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP)…
 
Dựa trên cách tiếp cận và phương pháp tính toán của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), cùng với những nỗ lực tăng cường hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế, cuốn “BÁO CÁO NĂNG SUẤT VIỆT NAM 2015” tiếp tục gửi đến độc giả các thông tin hữu ích về chỉ tiêu năng suất và mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác. Báo cáo cũng đưa ra bức tranh tổng thể về thực trạng năng suất của nền kinh tế, các khu vực kinh tế, ngành kinh tế và phân tích các yếu tố tác động tới năng suất, có sự so sánh với một số nước Châu Á.

Viện Năng suất Việt Nam mong muốn những dữ liệu, kết quả phân tích được trình bày trong cuốn Báo cáo đóng góp vào việc xây dựng các giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam và hoạch định các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.