Trở về

88 học viên Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được cấp chứng chỉ đào tạo về năng suất và chất lượng

08/06/2023 lúc 05:09

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức bế mạc lớp đào tạo “Kiến thức cơ bản về năng suất và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng” trong Tổng cục năm 2023.

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và Bộ Tiêu chí Đánh giá Chất lượng tại Chính quyền Địa phương

07/06/2023 lúc 11:59

Ngày 6/6/2023 tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và Bộ Tiêu chí  Đánh giá Chất lượng tại Chính quyền Địa phương. 

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 - 6 - 2023

04/06/2023 lúc 09:57

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).

Xây dựng Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại tỉnh Quảng Ninh

30/05/2023 lúc 10:31

Triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam xây dựng dự thảo Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đối mới sáng tạo của tỉnh và được UBND tỉnh ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2022. 

Kỳ họp Ban chấp hành APO lần thứ 65 tại Mông Cổ

30/05/2023 lúc 05:30

Từ ngày 24 đến 26 tháng 5, tại thủ đô Ulanbaatar, Mông cổ đã diễn ra kỳ họp ban chấp hành của Tổ chức năng suất châu Á lần thứ 65 (APO Government Body Meeting).