Trở về

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất

03/11/2023 lúc 02:27

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn quốc gia mới: TCVN 13751:2023 – Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất. Đây là bước quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ Chuyên gia Năng suất quốc gia có năng lực chuyên môn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nhằm thúc đẩy phong trào năng suất và nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

“Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”

26/10/2023 lúc 09:30

“Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” là chủ đề của Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 12 năm 2023.

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 - một sự kiện quan trọng

12/10/2023 lúc 09:24

Ngày 12/12/2023, Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn là một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Chính phủ.

Phổ biến kiến thức năng suất chất lượng cho sinh viên với chủ đề Tổng quan về năng suất

08/10/2023 lúc 04:32

Ngày 6/10, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ cho sinh viên về hoạt động Năng suất và Đổi mới sáng tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi đào tạo trực tuyến với chủ đề Tổng quan về năng suất.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Khởi động chương trình 5S

29/09/2023 lúc 04:21

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa tổ chức Khởi động Chương trình 5S trên toàn hệ thống.