Trở về

Đào tạo cán bộ 5S cho bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh

10/06/2019 lúc 02:24

Phát triển đội ngũ cán bộ có kiến thức và kỹ năng trong việc triển khai áp dụng và đánh giá thực hành 5S theo các yêu cầu trong “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” được các Bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh chú trọng và đẩy mạnh công tác đào tạo. Nguồn nhân lực này được coi là “hạt nhân” trong việc triển khai và duy trì 5S tại các đơn vị và góp phần lan tỏa văn hóa 5S ra toàn ngành y tế.

Cải tiến hiện trường sản xuất và vai trò của đội ngũ quản lý cấp trung

10/06/2019 lúc 01:52

Hiện trường sản xuất là khu vực tập trung phần lớn các nguồn lực của doanh nghiệp, nhưng thường chỉ có khoảng 20% hoạt động là tạo ra giá trị khách hàng mong muốn, các hoạt động còn lại mặc dù tiêu tốn thời gian, không gian, nhân lực (chiếm đến 80%) nhưng lại không tạo ra giá trị khách hàng cần (lãng phí). 
Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung được coi là những người trực tiếp giám sát hoạt động sản xuất và điều phối nguồn lực của doanh nghiệp. Do vậy, nguồn nhân lực này cần thiết trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện vấn đề cũng như loại bỏ các lãng phí nêu trên, hướng đến nâng cao năng suất so với hiện tại.

Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh

16/05/2019 lúc 10:33

Để triển khai và duy trì các chương trình cải tiến hiệu quả, doanh nghiệp cần thiết phải đầu tư và phát triển đội ngũ Chuyên gia đai xanh làm nhân tố chính cho các dự án cải tiến.Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25/5/2012, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh” như sau:

5S - Công cụ cải tiến đơn giản nhưng khác biệt

21/03/2019 lúc 02:15

5S không chỉ là một công cụ cải tiến đơn thuần mà có thể hiểu là một mô hình quản trị “trực quan”, theo đó, việc vận hành một tổ chức sẽ dựa trên sự kết nối giữa con người, không gian và tiêu chí thực hành tốt 5S. Đây được coi là 1 điểm khác biệt nhưng đắt giá của 5S.

VNPI và EVN tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu năng suất và thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất tại EVN

28/02/2019 lúc 09:33

Nằm trong khuôn khổ hội nghị trù bị thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Tổng thư ký Tổ chức Năng suất châu Á (APO) cũng như toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.