Trở về

Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

03/07/2022 lúc 02:07

Ngày 1/7/2022 tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bứt phá năng suất dựa trên KHCN, ĐMST – Hướng đi cho doanh nghiệp Việt

03/07/2022 lúc 01:45

Mới đây, Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Bứt phá về năng suất dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững”

22/06/2022 lúc 11:17

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững” được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp các địa phương xây dựng, triển khai Kế hoạch nêu trên có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương bền vững.

Phát động chương trình Triển khai mô hình điểm áp dụng công cụ 5S tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

29/05/2022 lúc 05:22

Ngày 27/05/2022, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Năng suất Việt Nam tổ chức buổi Phát động chương trình Triển khai mô hình điểm áp dụng công cụ 5S tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

An Giang tổ chức hội thảo khoa học nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo

17/05/2022 lúc 05:16

Sáng 17/5, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2030”.