Trở về

Đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển thông qua ứng dụng LEAN SIXSIGMA VÀ TPM

06/04/2022 lúc 08:04

Khởi động dự án: Thực hành cải tiến năng suất Hành trình đổi mới sáng tạo tại công ty JCV 

Phát triển Mạng lưới chuyên gia năng suất tại Việt Nam

15/03/2022 lúc 10:45

Sáng ngày 15/3/2022 tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất theo chuẩn mực Quốc tế”. Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu gồm Lãnh đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện sở ban ngành các tỉnh/thành phố, giảng viên các trường đại học, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng suất chất lượng.

Hội nghị góp ý báo cáo đánh giá thực trạng chỉ số TFP và tác động của tăng năng suất tới tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao bằng giai đoạn 2016-2020

25/02/2022 lúc 06:11

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị góp ý, đánh giá kết quả tính toán chỉ số Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020. 

Đổi mới hoạt động đánh giá chứng nhận thực hành tốt 5S

04/11/2021 lúc 01:19

Ngày 02/11/2021, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tiến hành Đánh giá Chứng nhận thực hành tốt 5S theo hình thức trực tuyến đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng).

Hội thảo trực tuyến giới thiệu Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020

22/10/2021 lúc 09:15

Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020 được chính thức giới thiệu, cung cấp bức tranh toàn cảnh về năng suất gồm năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp - TFP, năng suất vốn của Việt Nam năm 2020 và giai đoạn 2011-2020.