Trở về

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững”

22/06/2022 lúc 11:17

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững” được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp các địa phương xây dựng, triển khai Kế hoạch nêu trên có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương bền vững.

Phát động chương trình Triển khai mô hình điểm áp dụng công cụ 5S tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

29/05/2022 lúc 05:22

Ngày 27/05/2022, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Năng suất Việt Nam tổ chức buổi Phát động chương trình Triển khai mô hình điểm áp dụng công cụ 5S tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

An Giang tổ chức hội thảo khoa học nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo

17/05/2022 lúc 05:16

Sáng 17/5, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2030”.

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh”

11/05/2022 lúc 10:17

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, ngày 29/4, bệnh viện tổ chức buổi đào tạo Lean cho nhóm nòng cốt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn

21/04/2022 lúc 10:54

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2022 được tổ chức với mong muốn chia sẻ, nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thế hệ trẻ dẫn dắt.